CÁC KHOÁ LUYỆN THI 2024

VIP 90PLUS 2024

MUA

COMBO

VNĐ

1,250,000 VNĐ

COMBO CẤP TỐC 2024

MUA

COMBO

VNĐ

1,530,000 VNĐ

PRO 3MPLUS - MỤC TIÊU 9+ (2024)

MUA

COMBO

VNĐ

1,760,000 VNĐ

BỨT PHÁ ĐIỂM THI VÀO 10 (2024)

MUA

COMBO

VNĐ

1,310,000 VNĐ

ANH VĂN 10 CHƯƠNG TRÌNH MỚI (2024)

MUA

COMBO

VNĐ

910,000 VNĐ

COMBO LUYỆN THI 2025-2026 (DÀNH CHO 2007, 2008)

PRO 3M - MỤC TIÊU 8+ (2025)

MUA

COMBO

VNĐ

1,710,000 VNĐ

PRO 3MPLUS - MỤC TIÊU 9+ (2025)

MUA

COMBO

VNĐ

1,810,000 VNĐ

PRO 3M - MỤC TIÊU 8+ (2026)

MUA

COMBO

VNĐ

1,960,000 VNĐ

PRO 3MPLUS - MỤC TIÊU 9+ (2026)

MUA

COMBO

VNĐ

2,060,000 VNĐ

LUYỆN THI TOEIC 4 KỸ NĂNG CHO SINH VIÊN & NGƯỜI ĐI LÀM

TOEIC 2 KĨ NĂNG ( NGHE - ĐỌC)

MUA

COMBO

VNĐ

1,450,000 VNĐ

TOEIC 4 KĨ NĂNG ( NGHE - ĐỌC & NÓI VIẾT)

MUA

COMBO

VNĐ

2,450,000 VNĐ

TIẾNG ANH CĂN BẢN